donderdag 9 augustus 2012

Welkom!


De gedachte weer eens iets op internet te zetten kwam op
tijdens het klaarmaken van de gezamenlijke blog van
Frans Terken en ondergetekende. Daar vind je een uitgebreide
weergave van onze nu al vier jaar durende gedichtenwisseling.
Zoveel is hier voorlopig niet te vinden. Voor dit moment
heet ik iedereen welkom bij dit bescheiden begin.


Joop Scholten.